با ساخت بناهای ایمن ، آسودگی خاطر را به عزیزانمان اهدا نماییم
مفتخریم به اجرای بلندترین برج اسکلت فلزی ایران ( سال 1396 )

گروه كارخانجات مهندسی پتروسازه جم

گروه کارخانجات مهندسی پتروسازه جم، یکی از بزرگترین کارخانجات تولید و طراحی اسکلت فلزی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ساخت و طراحی انواع اسکلت فلزی برجهای بلند مرتبه بوده که مشتمل بر شرکتهای زیرمجموعه خویش نظیر (شرکت مهندسی زرین سوله، زرنیاکو) امید دارد با اتکا به پروردگار متعال و پشتوانه علمی و فنی پرسنل پرتوان خویش نقش بسزایی در سازندگی و آبادانی ایران عزیز ایفاء نماید.

ادامه مطلب

گروه کارخانجات پترو سازه جم