صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های منتخب/بلوکهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 بلوکهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی با نمایندگی شرکت ساختمانی دناوار
مشاور : شرکت مهندسین مشاور آتک
وزن پروژه : 8000 تن
محل اجرا : تهران