گروه کارخانجات پتروسازه جم

امید دارد با اتکاء به پروردگار متعال و سعی و تلاش مضاعف پرسنل و کارکنان خویش، همچون گذشته در چشم اندازی روشن، بیش از پیش در سازندگی این مرز و بوم و توسعه صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی به کشور حاشیه خلیج فارس و دریای خزر، نقش بسزایی ایفاء نماید.
بدیهی است در این راستا اندیشه مدیران و پرسنل پرتوان این مجموعه بر ارتقاء سطح کیفی تولیدات، استمرار و حفظ رضایت مندی مشتریان و بهره¬برداری از علم و فنون و تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا می¬باشد.