صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های منتخب/پروژه ساخت و نصب سازه فلزی پروژه شستشوی نمک پتروشیمی اروند

 پروژه ساخت و نصب سازه فلزی پروژه شستشوی نمک پتروشیمی اروند

کارفرما : شرکت پتروشیمی اروند
مشاور : مهندسین مشاور ایتسن
وزن پروژه : 600 تن
محل اجرا : ماهشهر – سر بندر