صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های منتخب/پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی شهربازی مرکز تعطیلات و سرگرمی پدیده شاندیز

 پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی شهربازی مرکز تعطیلات و سرگرمی پدیده شاندیز

کارفرما : شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز و شرکت آریا دوام ساز شرق
مشاور : شرکت Atkins انگلستان
وزن پروژه : 4250 تن
محل اجرا : مشهد (شاندیز)