صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های منتخب/پروژه برج های مسکونی آسمان

 پروژه برج های مسکونی آسمان

کارفرما : تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)
مشاور : مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز
وزن پروژه : 3600 تن
محل اجرا : تهران