صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های منتخب/پروژه برج نارنج 7 پروژه چیتگر

 پروژه برج نارنج 7 پروژه چیتگر

کارفرما : شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره مهندسی نیروی زمینی ارتش – 42 طبقه
مشاور : شرکت مهندسین مشاور آبادگران محیط مصنوع
وزن پروژه : 10700 تن
محل اجرا : تهران