صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های منتخب/پروژه برج های تعاونی فجرآفرینان غدیر/شهرک چیتگر(امام رضا) -43 طبقه

 پروژه برج های تعاونی فجرآفرینان غدیر/شهرک چیتگر(امام رضا) -43 طبقه

کارفرما : شرکت فجرآفرینان غدیر
مشاور : شرکت مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس
وزن پروژه : 12000 تن
محل اجرا : تهران