صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه طراحی، ساخت و نصب پل فلزی محور هراز

 پروژه طراحی، ساخت و نصب پل فلزی محور هراز

کارفرما : سازمان عمران شهرستان آمل
مشاور : سازمان عمران و مهندسی شهرداری شهرستان آمل
وزن پروژه : -
محل اجرا : جاده هراز