صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه اسكلت فلزی پروژه بین های پروژه فولاد خوزستان

 پروژه اسكلت فلزی پروژه بین های پروژه فولاد خوزستان

کارفرما : شرکت مهندسی فکور صنعت تهران
مشاور : شرکت مهندسین مشاور آسه صنعت
وزن پروژه : 650 تن
محل اجرا : اهواز