صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه اداری تجاری سینا آزادی-18 طبقه

 پروژه اداری تجاری سینا آزادی-18 طبقه

کارفرما : شرکت توسعه سینا
مشاور : -
وزن پروژه : 3100 تن
محل اجرا : تهران