صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی و پوشش سقف شرکت بازرگانی و تولیدی سوربن شمال

 پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی و پوشش سقف شرکت بازرگانی و تولیدی سوربن شمال

کارفرما : شرکت سوربن شمال
مشاور : شرکت مهندسین مشاور سکو
وزن پروژه : 3000 تن
محل اجرا : بندر امام خمینی