صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب سوله شرکت سوپر پایپ

 پروژه ساخت و نصب سوله شرکت سوپر پایپ

کارفرما : شرکت سوپر پایپ اینترنشنال
مشاور : -
وزن پروژه : 560 تن
محل اجرا : کیلومتر 18 آزاد راه قزوین - تهران