صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه تلمبه خانه ایستگاه پمپاژ

 پروژه تلمبه خانه ایستگاه پمپاژ

کارفرما : شرکت زلال ایران
مشاور : -
وزن پروژه : 250 تن
محل اجرا : زابل