صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه سالن انبار غلات شرکت دانه طلایی

 پروژه سالن انبار غلات شرکت دانه طلایی

کارفرما : کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طلایی آمل
مشاور : -
وزن پروژه : 1200 تن
محل اجرا : بندر امام خمینی