صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه جاوید سنتر

 پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه جاوید سنتر

کارفرما : آقای محمدپور
مشاور : -
وزن پروژه : 5500 تن
محل اجرا : تهران