صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب پایپرکهای حد فاصل فاز 1 و 2 پتروشیمی عسلویه

 پروژه ساخت و نصب پایپرکهای حد فاصل فاز 1 و 2 پتروشیمی عسلویه

کارفرما : شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی دماوند
مشاور : شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
وزن پروژه : 1600 تن
محل اجرا : عسلویه