صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی سالن همایش شهید باهنر

 پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی سالن همایش شهید باهنر

کارفرما : اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس تهران با نمایندگی شرکت ساختمنی دشت آباد
مشاور : مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز
وزن پروژه : 1800 تن
محل اجرا : تهران