صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی مجتمع رفاهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران-پروژه زیبا کنار

 پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی مجتمع رفاهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران-پروژه زیبا کنار

کارفرما : صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مشاور : شرکت مهندسین مشاور سازه و معماری امروز
وزن پروژه : 250 تن
محل اجرا : زیبا کنار