صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی سالن بدنه سایپا خمین

 پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی سالن بدنه سایپا خمین

کارفرما : گروه کارخانجات سایپا – شرکت سهامی ایرانی اتوموبیل سایپا خمین
مشاور : شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)
وزن پروژه : 2300 تن
محل اجرا : خمین - کیلومتر 5 جاده گلپایگان