صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه سوله دهانه 60 متر پاداد

 پروژه سوله دهانه 60 متر پاداد

کارفرما : شرکت پاداد به نمایندگی شرکت عمران توسعه شاهد
مشاور : شرکت مهندسین مشاور بیناس
وزن پروژه : 900 تن
محل اجرا : بندر امام خمینی