صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی کارخانه فولاد اکسین خوزستان

 پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی کارخانه فولاد اکسین خوزستان

کارفرما : شرکت فولاد اکسین خوزستان با نمایندگی شرکت دنیلی ایتالیا
مشاور : شرکت دانیلی ایتالیا
وزن پروژه : 2200 تن
محل اجرا : اهواز