صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب اسکلتهای فلزی شرکتهای لبنی و گوشتی کاله ،ایران برتر، آریس ، بهاران گل و کاله عراق

 پروژه ساخت و نصب اسکلتهای فلزی شرکتهای لبنی و گوشتی کاله ،ایران برتر، آریس ، بهاران گل و کاله عراق

کارفرما : شرکت کاله
مشاور : شرکت مهندسین مشاور سون نما
وزن پروژه : 5000 تن
محل اجرا : تهران-آمل، کرج – اهواز و عراق(کربلا)