صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب سازه فلزی کارخانجات صنایع ریلی ایران خودرو- ایریکو

 پروژه ساخت و نصب سازه فلزی کارخانجات صنایع ریلی ایران خودرو- ایریکو

کارفرما : شرکت صنایع ریلی ایران خودرو (ایریکو)
مشاور : شرکت ایران خودرو سازه
وزن پروژه : 2250 تن
محل اجرا : استان زنجان - ابهر