صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی برج های شرکت عمران و مسکن شمال (دانا)

 پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی برج های شرکت عمران و مسکن شمال (دانا)

کارفرما : شرکت عمران و مسکن شمال
مشاور : مهندسین مشاور طاهر افزار شمال
وزن پروژه : 1050 تن
محل اجرا : رشت