صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه اداری تجاری سینا

 پروژه اداری تجاری سینا

کارفرما : بانک سینا با نمایندگی شرکت توسعه سینا
مشاور : شرکت مهندسین مشاور پایا دژ
وزن پروژه : 2200 تن
محل اجرا : تبریز