صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه سالن انبارهای عمومی و غلات شرکت تی تی گستران شمال

 پروژه سالن انبارهای عمومی و غلات شرکت تی تی گستران شمال

کارفرما : شرکت تی تی گستران شمال
مشاور : -
وزن پروژه : 1700 تن
محل اجرا : بندر امام خمینی