صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه برج مرکزی اکسین اهواز

 پروژه برج مرکزی اکسین اهواز

کارفرما : گروه سرمایه گذاری اکسین
مشاور : شرکت ایران بن
وزن پروژه : 4500 تن
محل اجرا : اهواز